Facturación electrónica

OFICINA CONTABLE:

 • Código FACe: L01491131
 • Denominación: Secretaría-Intervención Ayuntamiento de Matilla de Arzón
 • Dirección: Plaza San Salvador, nº 1 49692 MATILLA DE ARZÓN (Zamora)
 • Teléfono: 9870655093

 

ÓRGANO GESTOR:

 • Código FACe: L01491131
 • Denominación: Ayuntamiento de Matilla de Arzón
 • Dirección: Plaza San Salvador, nº 1 49692 MATILLA DE ARZÓN (Zamora)
 • Teléfono: 9870655093

 

UNIDAD TRAMITADORA:

 • Código FACe: L01491131
 • Denominación: Ayuntamiento de Matilla de Arzón
 • Dirección: Plaza San Salvador, nº 1 49692 MATILLA DE ARZÓN (Zamora)
 • Teléfono: 9870655093